Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri Nelerdir?

Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri Nelerdir?

Merhaba öğretmenim. Sınıf rehber öğretmeninin görevlerinin neler olduğunu öğrenmek için yönetmeliği okumanızı öneriyorum. Yeni yönetmelik için “Sayı : 30236” şeklinde arama yapabilirsiniz. Eğer isterseniz yönetmeliği bu linkten de okuyabilirsiniz. MADDE 35 kenar başlığı bizlerin görevlerini maddeler halinde açıklıyor.

MADDE 35 – (1) Sınıf rehber öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar:

 • Eğitim kurumunun yıllık rehberlik planı çerçevesinde sınıfının yıllık çalışmalarını planlar. Bu planlamanın bir örneğini ders yılının ilk ayı içinde rehberlik servisine iletir; plan dâhilinde uygulamalarını gerçekleştirir.
 • Bireyi tanıma tekniklerinden uzmanlık bilgisi gerektirmeyenleri sınıfında uygulayarak sonuçlarını rehberlik öğretmeni ile paylaşır.
 • E-Okul sistemindeki öğrenci gelişim dosyalarının sınıf rehberlik hizmetleri ile ilgili bölümlerini doldurur, gerektiğinde rehberlik servisiyle iş birliği yapar.
 • Sınıfa yeni gelen öğrencilerin uyum sürecinde rehberlik öğretmeni ile iş birliği içerisinde çalışır.
 • Rehberlik öğretmeni ile iş birliği yaparak öğrencilerin ilgi, yetenek, değer, akademik başarı ve kişilik özelliklerine göre öğrenci meclisine, öğrenci kulüplerine, seçmeli derslere ve sosyal etkinliklere yönlendirme işlemlerini yürütür.
 • Sınıfındaki öğrencilerin risk altında olduğuna ilişkin veri elde ettiğinde gerekli desteği sağlamak üzere rehberlik servisine bilgi verir.
 • Öğrencinin, öğrenme stilini fark etmesine, öğrenme becerilerini geliştirmesine, akademik performansını artırmasına yönelik çalışmalarında rehberlik servisiyle iş birliği yapar.
 • Sınıfıyla ilgili yürüttüğü rehberlik çalışmalarını, rehberlik hizmetleri ile ilgili ihtiyaç ve önerilerini belirten raporu ders yılı sonunda rehberlik servisine iletir.
 • Öğrenci hakkındaki özel ve gizlilik içeren bilgileri korur.
 • Bireyselleştirilmiş eğitim planının hazırlanmasında görev alır.
 • Eğitim kurumu müdürünün rehberlik hizmetleri ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.

Eğer sınıf rehberlik dosyasında neler bulunması gerektiğini merak ediyorsanız “Sınıf Rehberlik Dosyasında Neler Bulunması Gerekir?” adlı yazımı okuyabilirsiniz.

Yorumlar

Daha yeni Daha eski