Form 1 – Aday Öğretmen Yetiştirme Programı

Merhaba öğretmenim. Form 1 – Aday Öğretmen Yetiştirme Programı adlı yazımı okumadan önce eğer okumadıysan altta belirttiğim yazılarımı okumanı öneririm.

Form 1 – Aday Öğretmen Yetiştirme Programı okul müdürü ve danışman öğretmen tarafından haftalık olarak doldurulur ve hafta başında veya hafta sonunda sizlere teslim edilir. Bu açıdan göreve başladığımız ilk hafta danışman öğretmeninizin atamasının gerçekleşip gerçekleşmediğinin takibini MEBBİS üzerinden veya müdürünüzden öğrenmeli takip etmelisiniz.


Şimdi sırasıyla Çalışma Yapılan Alanlara değineceğim.

1.Ders Planlama/ Hazırlık/ Değerlendirme :
Aday öğretmen dersiyle ilgili, derse ön hazırlık (planlama), ders materyali geliştirme, ölçme değerlendirme aracı hazırlama çalışmalarına vakit ayırır.

2.Sınıf İçi İzleme (Ders İzleme):
Aday öğretmen danışman öğretmen rehberliğinde danışman öğretmeninin ve diğer öğretmenlerin dersini izler, ilgili formları doldurur ve ders sonunda gözlemde bulunduğu sınıfın öğretmeniyle izlediği dersin değerlendirmesini yapar. Aday öğretmenler, kendi okulunda ders izleme süresinde farklı branşlardaki öğretmenlerin derslerinde de gözlemlerde bulunur. .
Aday öğretmenin ders izleme etkinliğinden sonra elde ettiği kazanımları Form 3 – Aday Öğretmen Ders İzleme Formu ‘na doldurur.

3.Sınıf İçi Uygulama (Ders Uygulaması)
Aday öğretmen göreve başladığı tarihten itibaren derslerine girer. Danışman öğretmen veya başka bir öğretmen, belirlenen ders saati kadar aday öğretmenin dersine girer. Bu çalışmanın sonunda ders izlemeye giren öğretmen tarafından Form 4-A Aday Öğretmen Ders İçi Uygulama Gözlem Formu doldurulur.

4.Okul İçi Gözlem / Uygulama:
Aday öğretmen, öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu, şube öğretmenler kurulu, rehberlik hizmetleri yürütme kurulu gibi okuldaki bütün kurul ve komisyonları izler. Okul yerleşkesinde yer alan bütün birim ve bölümleri tanır ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur. Okul içi birimlerdeki toplantılarda aktif görev alır.Okul gelişimiyle ilgili saha çalışması yapar ve önerilerini de kapsayan rapor hazırlar.Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb. çalışmalarda görev alır. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aktif olarak görev alır.

5.Okul Dışı Faaliyetler:
Şehir Kimliğini Tanıma, Kurumsal İşleyiş, Mesleki Gelişim ve Kariyer, Gönüllülük ve Girişimcilik Çalışmaları, Tecrübeyle Buluşma, Yanı Başımızdaki Okul çalışmalarına aday öğretmen katılmak zorunda olup bu etkinlikler için Form 7- Okul Dışı Faaliyetler Değerlendirme Formunu dolduracaklardır.

6.Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri:
Aday öğretmenler okul içi ve okul dışı uygulamalardan sonra, toplam 12 adet  (180 saat ) hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılırlar. Hizmetiçi eğitimler merkezden talimatlı mahallî faaliyetler olarak uygulanır. Bu faaliyetler, eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde planlanacak olup, gerektiğinde akşamları ve hafta sonları da yapılabilecektir.

Eğer Form 1 – Aday Öğretmen Yetiştirme Programının boş halini indirmek isterseniz bu linke tıklamanız yeterli.

Form 1 - Aday Öğretmen Yetiştirme Programı

Eğer Form 2’nin nasıl doldurulacağını merak ederseniz Form 2 – Aday Öğretmen Haftalık Faaliyet Raporu başlıklı yazımı okumanızı öneririm.

Yazar: Aday Öğretmen

Hoş geldin aday öğretmenim. Adaylık süresince karşılaşabileceğin birçok bilgiyi sana yardımcı olabilmek adına bir aday öğretmen olarak sayfamda paylaşacağım.

Yorumlar

Cevap Yaz

E-posta adresiniz paylaşılmayacak.

Önerilenler